حزب سوسیالیست ایالات متحده آمریکا

حزب سوسیالیست آمریکا حزبی سیاسی و سوسیالیست بود که سابقاً در ایالات متحده وجود داشت.

حزب سوسیالیست آمریکا
رهبریوجین دبس
آلن ل. بنسن
نورمن تامس
دارلینگتون هوپس
بنیان‌گذاری۲۹ ژوئیه ۱۹۰۱ (۱۹۰۱-07-۲۹)
انحلال و برچینش۳۱ دسامبر ۱۹۷۲ (۱۹۷۲-12-۳۱)
پیشینحزب سوسیال دموکرات (ایالات متحده آمریکا)
پسینسوسیال دموکرات‌ها (ایالات متحده آمریکا)
(اکثریت)
حزب سوسیالیست ایالات متحده آمریکا
(اقلیت)
کمیته سازماندهی سوسیالیستی دموکراتیک (اقلیت)
حزب سوسیالیست جهانی ایالات متحده (اقلیت)
ستادواشینگتن، دی.سی.(اقلیت)
شاخه جواناناتحادیه سوسیالیستی جوانان خلق
مرام سیاسیسوسیالیسم (آمریکایی)
طیف سیاسیچپ (گرایش سیاسی)
وابستگی بین‌المللیبین‌الملل دوم
(۱۹۰۱-۱۹۱۶)
انترناسیونال کارگران سوسیالیست
(۱۹۲۳-۱۹۴۰)
انترناسیونال سوسیالیست
(۱۹۵۱-۱۹۷۲)

این حزب در سال ۱۹۰۱ با به هم پیوستن حزب سوسیال دموکرات (به رهبری یوجین دبس) (که چند سال قبل توسط بازماندگان اعتصاب پولمن تشکیل شده بود) و بخشی از حزب کارگر سوسیالیست آمریکا (که قدیمی تر بود) تشکیل شد.

منابعویرایش

Wikipedia contributors، "Socialist Party of America،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Socialist_Party_of_America&oldid=239420451