حزب سوسیال دمکراتیک کره

حزب سیاسی در کرهٔ شمالی

حزب سوسیال دمکراتیک کره (KSDP) یک حزب سیاسی در جمهوری خلق کره‌است که متحد حزب کارگران کره، حزب حاکم این کشور است. این حزب در ۳ نوامبر ۱۹۴۵ توسط کارآفرینان کوچک و متوسط، تجار بورژوآها، دهقانان و مسیحیان با هدف تشکیل یک جامعه سوسیال دمکراتیک پس از اشغال توسط ژاپن تشکیل شد. این حزب هم‌اکنون ۵۰ کرسی در مجمع عالی خلق دارا ست.

حزب سوسیال دمکراتیک کره
Chairman of the Central CommitteeKim Yong Dae
بنیان‌گذاری۳ نوامبر ۱۹۴۵
ستادپیونگ‌یانگ
مرام سیاسیسوسیال دموکراسی
طیف سیاسیچپ میانه
وابستگی ملیجبهه دمکراتیک برای اتحاد مجدد سرزمین پدری
شعارIndependence, sovereignty, democracy, peace and the defence of human rights
مجمع عالی خلق
۵۰ از ۶۸۷

منابعویرایش