حزب مارکسیست-لنینیست آلمان

حزب مارکسیست لنینیست آلمان حزبی سیاسی در این کشور است.

حزب مارکسیست لنینیست آلمان

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands
رهبرGabi Fechtner
بنیان‌گذاری۱۹۸۲
مقرهاگلزنکیرشن
روزنامهRote Fahne Magazin
مرام سیاسیمارکسیسم-لنینیسم،
Anti-Revisionism,
کمونیسم،
مائوئیسم
موضع سیاسیچپ تندرو
وابستگی اروپاییICOR Europe
وابستگی بین‌المللیهمایش بین‌المللی احزاب و سازمان‌های مارکسیست-لنینیست (نشریه بین‌الملل) (ICMLPO), International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations (ICOR)
گروه پارلمانی اروپاییNone
رنگ رسمیسرخ
پرچم
MLPD Parteifahne 2011.svg
وبگاه
http://www.mlpd.de

این حزب در ۱۹۸۲ توسط اعضای اتحادیه کارگران کمونیست آلمان تأسیس شد.

از نظر سیاسی این حزب روی نوعی موضع مائوئیستی است و به جنبش چپ نوی مائوئیستی که در جنبش دانشجویی دههٔ ۶۰ رواج داشت بر می‌گردد. این حزب را می‌توان چپ‌ترین حزب نسبتاً بزرگ در آلمان دانست.

این حزب در کنفرانس بین‌المللی احزاب و سازمان‌های مارکسیست لنینیست (نشریه بین‌الملل) شرکت می‌کند.

شاخهٔ جوانان این حزب «شورش» نام دارد.

حضور انتخاباتیویرایش

حزب مارکسیست لنینیست آلمان در انتخابات فدرال ۲۰۰۵ شرکت کرد و در تبلیغات خود با استفاده از عکس مارکس و لنین توجه بسیاری را به خود جلب کرد. این حزب در تبلیغات خود را به عنوان آلترناتیو رادیکال حزب چپ مطرح می‌کرد. نهایتاً این حزب ۰٫۱ درصد از آرا را کسب کرد. قوی‌ترین حضور آن در ایالات ساکسونی-آنهالت و تورینگیا بود که موفق به کسب ۰٫۴ درصد آرا شد.

منبع و پیوند به بیرونویرایش