حزب مسیحیان وفادار به انجیل

حزب مسیحیان وفادار به انجیل، حزبی بنیادگرای پروتستان و محافظه‌کار در سیاست آلمان است.

این حزب در ۱۹۸۹ بنیان گذاشته شد. این حزب مخالف ازدواج هم‌جنس‌گرایان، سقط جنین و جدایی مذهب از دولت است. این حزب معتقد است قانون اساسی اروپا باید به خدا ارجاع دهد و قویاً از اسرائیل حمایت می‌کند.

این حزب عضوی از جنبش سیاسی مسیحی اروپا است.