حزب وطن دموکراتیک افغانستان

(تغییرمسیر از حزب وطن افغانستان)

حزب وطن دموکراتیک افغانستان، از فراکسیون «پرچم» در حزب دموکراتیک خلق افغانستان، منشعب شده‌است.

حزب وطن دموکراتیک افغانستان
رهبرMeer Afghan Bawary
بنیان‌گذاری۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
پیشینحزب دموکراتیک خلق افغانستان/پرچم
مرام سیاسیسکولاریسم
ترقی‌خواهی
سوسیال دموکراسی
سوسیالیسم دمکراتیک
آشتی ملی
طیف سیاسیچپ
وبگاه