حزب کارگران کره شمالی

حزب کارگران کره شمالی حزبی سیاسی کمونیست در کره شمالی بود. حزب در سال ۱۹۴۶ در پی ادغام دفتر کره شمالی حزب کمونیست کره و حزب خلق نیون ایجاد شد. رئیس حزب کیم تو-بونگ بود. نایب رییسها حزب کیم ایل سونگ و شو نیونگ-ها بود. حزب رودونگ سینمون را منتشر می‌کرد. در ۱۹۴۹ حزب در حزب کارگران کره ادغام شد.

حزب کارگران کره شمالی
مدیرKim Tu-bong
Vice Chairmenکیم ایل-سونگ، Chu Yong-ha، Ho Ka-i
بنیان‌گذاری۲۸ اوت ۱۹۴۶ (۱۹۴۶-08-۲۸)
انحلال و برچینش۳۰ ژوئن ۱۹۴۹ (۱۹۴۹-06-۳۰)
ادغام ازNorth Korean Branch Bureau of Communist Party of Korea, and New People's Party of Korea
ادغام درحزب کارگران کره
ستادپیونگ‌یانگ
روزنامهرودونگ سینمون, Kunroja
اعضای ثبت‌نام کرده  (1946)366,000
مرام سیاسیکمونیسم
مارکسیسم-لنینیسم