حزب کار آلبانی

حزب کار آلبانی حزبی کمونیست بود که تنها حزب قانونی در این کشور در دوران حکم رانی رژیم کمونیست از ۱۹۴۶ تا ۱۹۹۱ بود. این حزب در ۸ نوامبر ۱۹۴۱ به نام «حزب کمونیست آلبانی» تأسیس شد اما در ۱۹۴۸ نام خود را به «حزب کار آلبانی» تغییر داد.

حزب کار آلبانی

Partia e Punës e Shqipërisë
General Secretaryانور خوجه (1941–85)
رامیز آلیا (1985–91)
بنیان‌گذاری۸ نوامبر ۱۹۴۱
انحلال و برچینش۱۲ ژوئن ۱۹۹۱
پسینSocialist Party of Albania
Communist Party of Albania (1991)
مقرهاتیرانا، جمهوری سوسیالیست خلق آلبانی
روزنامهZëri i Popullit
شاخه جوانانLabour Youth Union of Albania
مرام سیاسیکمونیسم
مارکسیسم-لنینیسم
خوجه‌ایسم
مائوئیسم (before Sino-Albanian split)
موضع سیاسیFar-left
رنگ رسمی     سرخ

رهبر و چهرهٔ اصلی این حزب انور خوجه بود.

ایدئولوژی این حزب مارکسیسم-لنینیستی بود و تشکیلاتش بر پایه اصول سانترالیسم دموکراتیک مرسوم در احزاب چپ سازمان یافته بود. ماده ۳ قانون اساسی ۱۹۷۶ آلبانی نقش حزب را اینگونه تعریف می‌کند: «نیروی سیاسی رهبری کننده دولت و جامعه.»

پس از تحولات جهان در اواخر قرن بیستم این حزب نیز دچار تغییراتی شد و به مواضع سوسیال دمکرات روی آورد و در ۱۹۹۱ نامش را به «حزب سوسیالیست آلبانی» تغییر داد.

پیروانویرایش

در اواخر دهه ۷۰ و با تغییرات در حزب کمونیست چین پس از مرگ مائو بسیاری از احزاب کمونیست (و بخصوص مائوئیست) در سراسر دنیا در مخالفت با هم چین و هم شوروی به موضع حزب کار آلبانی روی آوردند و خود را «روی خط انور خوجه» معرفی می‌کردند. معروف‌ترین این احزاب، حزب کمونیست برزیل، بود. در ایران نیز سازمان مارکسیست لنینیستی طوفان (بعدها:حزب کار ایران (طوفان)) طرفدار خط حزب کار آلبانی بود و هنوز هم هست. پس از سقوط رژیم آلبانی این طرفداری هم رو به زوال گذاشت.

امروز احزابی که هنوز طرفدار این خط هستند اکثراً در "کنفرانس بین‌المللی احزاب و سازمان‌های مارکسیست لنینیست (اتحاد و مبارزه)" متشکل شده‌اند.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Albanian Party of Labour," Wikipedia, The Free Encyclopedia (بازیابی ۹ ژوئیه ۲۰۰۶).