باز کردن منو اصلی

حاج حسن خان طبیب فسایی فارسی شیرازی (۱۲۳۷-۱۳۱۶ ه.ق.) فرزند میر مجدالدین محمد. او نویسنده فارسنامه ناصری در سال ۱۳۱۳ ه.ق. است [۱] .

کتاب‌شناسیویرایش

  • حسن حسینی فسائی (۱۳۸۲فارسنامه ناصری، به کوشش به تصحیح منصور رستگار فسائی.، تهران: امیرکبیر، ص. ۲۱۸۲، شابک ۹۶۴-۰۰-۰۴۴۲-۱

پانویسویرایش

  1. لغت نامه دهخدا