سرلشکر حسینعلی بیات (مرگ: ۲۲ فروردین ۱۳۵۸)، سیاست‌مدار ایرانی دوره پهلوی و آخرین نماینده زنجان در مجلس شورای ملی بود.

حسینعلی بیات
درگذشت۲۲ فروردین ۱۳۵۸
تهران، ایران
علت مرگتیرباران
ملیتایرانی
نقش‌های برجستهآخرین نماینده زنجان در نماینده مجلس شورای ملی
دورهپهلوی دوم
اتهام‌هاخیانت; مفسد فی الارض

اتهاماتویرایش

  • سرکوب کردن عشایر خوزستان
  • عامل کشتار مردم کردستان در سال‌های ۱۳۴۷–۱۳۴۶

منابعویرایش