حسین تاجمیر ریاحی

(تغییرمسیر از حسین ریاحی)

حسین تاجمیر ریاحی از بنیان‌گذاران اتحادیه کمونیست‌های ایران و از اعضای رهبری در طرح و اجرای قیام سربداران (واقعه آمل (۱۳۶۰)) بود.

وی از فعالان جنبش دانشجویی در تهران در سالهای ۴۲–۱۳۳۹ و از سازمان دهندگان تظاهرات مراسم چهلم تختی و از اعضای گروه فلسطین بود که در ضربات ساواک دستگیر نشد و توانست به سلامت از مرز رد شود و برای آموزش نظامی به اردوگاه‌های فلسطینی برود. وی مدت چند سال عهده‌دار رادیو میهن پرستان در عراق بود.

حسین ریاحی چند ماه قبل از قیام ۲۲ بهمن به ایران بازگشت. او پس از شکست قیام سربداران و در پی ضربه سراسری تیر ماه سال ۱۳۶۱ دستگیر شد و در ۵ بهمن سال ۶۱ پس از محاکمه[۱] همراه با ۲۲ نفر دیگر از اعضا و فعالان سازمان در آمل تیرباران شد.

منابعویرایش

  • وبگاه حزب کمونیست ایران (م _ ل _ م)
  • [۱]
  1. «دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین تاجمیر ریاحی».