باز کردن منو اصلی

دکتر حسین کاظم زاده وزیر علوم و آموزش عالی در دوران حکومت محمدرضا شاه پهلوی.

حسین کاظم زاده
وزیر علوم و آموزش عالی
در زمانِ محمدرضا شاه پهلوی
نخست‌وزیر امیرعباس هویدا
پس از مجید رهنما
پیش از منوچهر شاهقلی
اطلاعات شخصی
زاده ۱۳۰۲ خورشیدی
شیراز،
ملیت  ایران
محل
تحصیل
دانشگاه استانفورد
شغل ، سیاستمدار
مذهب اسلام شیعه


حسین کاظم زاده در شیراز به دنیا آمد.


منبعویرایش

  • دکتر باقر عاقلی (۱۳۸۰شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران (۳)، تهران: نشر گفتار - نشر علم، ص. ۱۲۸۰