حسین کاظم‌زاده

سیاست‌مدار ایرانی

دکتر حسین کاظم زاده وزیر علوم و آموزش عالی در دوران حکومت محمدرضا شاه پهلوی.

حسین کاظم زاده
وزیر علوم و آموزش عالی
در زمانِمحمدرضا شاه پهلوی
نخست‌وزیرامیرعباس هویدا
پس ازمجید رهنما
پیش ازمنوچهر شاهقلی
اطلاعات شخصی
زاده۱۳۰۲ خورشیدی
شیراز،
ملیت ایران
محل تحصیلدانشگاه استانفورد
پیشه، سیاستمدار
دیناسلام شیعه


حسین کاظم زاده در شیراز به دنیا آمد.


منبعویرایش

  • دکتر باقر عاقلی (۱۳۸۰شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران (۳)، تهران: نشر گفتار - نشر علم، ص. ۱۲۸۰