حشره‌شناسی

(تغییرمسیر از حشره شناسی)
یک چوبک‌سان، وانمود می‌کند یک برگ است.

حشره‌شناسی علمی گسترده‌است که از جنبه‌های مختلف به مطالعه حشرات می‌پردازد.

خصوصیات ظاهریویرایش

از جمله خصوصیات شکل ظاهری تشریح، ویژگی‌های زیست‌محیطی، اصول مبارزه و سیستماتیک (طبقه‌بندی) می‌باشد.

شاخه‌های علم حشره‌شناسیویرایش

با توجه به مشکلاتی که حشرات آفت ایجاد می‌نمایند، علم حشره‌شناسی دارای شاخه‌های مختلفی مانند: حشره‌شناسی پزشکی، حشره‌شناسی کشاورزی و حشره‌شناسی دامپزشکی تقسیم می‌شود.

حشره‌شناسی پزشکیویرایش

در حشره‌شناسی پزشکی به بررسی حشراتی پرداخته می‌شود که اغلب خونخوارند و در ضمن خونخواری انسان ایجاد خارش یا سوزش، تورّم، قرمزی و حساسیّت پوستی می‌شود. در ضمن تعدادی از آن‌ها ناقل بیماری‌های متعددی مانند ملاریا، تب زرد، تب دام، طاعون، تیفوس و سالک می‌شود. از طرفی برخی از حشرات نیز سمّی هستند و نیش آن‌ها باعث اذیّت و مسمومیّت افراد می‌گردد.

حشره‌شناسی مانند دیگر علوم در پزشکی قانونی اهمیت زیادی داردبرخی از حشرات برای تکمیل چرخه زندگی خود، در مرحله لاروی نیاز به گوشت و مواد پروتئینی دارند بنابراین جسد انسان می‌تواند برای آن‌ها یک منبع غذایی باشد، حضور این حشرات بر روی جسد، توسط متخصصین حشره‌شناسی پزشکی قانونی در تحقیقات جنایی به کار گرفته می‌شود. برخی از کاربردهای آن‌ها در پزشکی قانونی در زیر ذکر شده‌است. الف: تخمین زمان سپری‌شده پس از مرگ ب: بررسی مصرف داروها و مواد در مرحله لاروی ج: تشخیص تجاوز جنسی و نادیده گرفتن سالخوردگان و فرزندان توسط افراد مسئول د- تعیین وقایع بعد از مرگ و مکان مرگ: عدم وجود حشرات در اجسادی که به‌طور طبیعی باید دارای حشره باشند، نشانگر توالی غیرمعمول وقایع پس از مرگ است. بدین معنی که جسد برای مدتی دور از دسترس حشرات مثلاً زیر آب، زیر خاک یا داخل فریزر، اتومبیل، صندوق یا فضای بسته بوده‌است، به عنوان مثال اگر جسد در آب فرورفته باشد و مگس‌های Blowfly در آن از قبل تخم‌گذاری کرده باشند تخم‌ها تفریخ خواهند شد، بنابراین با استفاده از وضعیت لارو بر روی جسد می‌توان اطلاعات مربوط به مکان مرگ را تفسیر کرد. درایران توسط اکبزاده، ملکی و کشاورزی این علم در حال تحقیق بیشتر است.