حَفْصه (با نام کامل:حفصه بنت عُمَر ابن الخطاب بن نفیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبدالله بن قُرط بت رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی) دختر عمر بن خطاب (زاده سال ۱۸ قبل از هجرت) یکی از زنان محمد بود. مادرش: زینب بنت مظعون بن حبیب بن وهب بن حذاقه بن جمح، خواهر عثمان بن مظعون. او هنگام بازسازی کعبه در مکه متولد شد.

حفصه ابتدا به عقد خنیس پسر حذافه درآمد و با او به مدینه هجرت کرد. خنیس در جنگ بدر کشته شد. عمر او را به عثمان و سپس به ابوبکر پیشنهاد کرد، ولی آنان از ازدواج با وی سر باز زدند. عمر شکایت آنان را نزد پیامبر اسلام برد و محمد به او گفت او را به عقد بهترین فرد در می آورم (اشاره به خودش ) و با وی ازدواج کرد.[۱] حفصه از حافظان قرآن بود و نسخه عثمان از قرآن با همکاری وی تهیه شده بود.[نیازمند منبع] شان نزول سورهٔ تحریم به وی و ماریه و خلوت بین او و محمد و نارضایتی و مشاجره ی حفصه و عایشه از این نزدیکی در منزل شخصیش اشاره دارد،همچنین تهدید این دوزن به طلاق توسط محمد در آیه ی پنجم سوره ی تحریم موجود است.(۲)

زنانی که پیامبر آنها را طلاق داد یا ایشان را رها کرد و یا از پیامبر جدا شدند بدین قرارند: 1- غزی دختر دودان با کنیه ام شریک که زنی متکبر بود و پیامبر طلاقش داد[1][2] 5- عالیه دختر ظبیان ، که وقتی مخیر شد بین دنیا و پیامبر دنیا را انتخاب کرد و از پیامبر جدا شد و بعدا با مدری ازدواج کرده فرزند دار شد اما همیشه از اینکه از پیامبر جدا شده ناراحت بود. گویا اینکه توانسته پس از جدایی با کسی ازدواج کند قبل از تحریم ازدواج با همسران پیامبر بوده است.[3] 6- فاطمه دختر شریح که پیامبر را رها کرده و دنیا را گرفت 7- اسماء بنت نعمان که به پیامبر گفت از تو به خدا پناه می برم و پیامبر او را طلاق داد 8- قتیله دختر اشعث بن قیس کندی که پیامبر او را طلاق داده و با عکرمه پسر ابوجهل ازدواج کرد. 9- " عمره" دختر يزيد بن عبيد بن رواس كلابى، برسول خدا خبر رسيد كه او به برص مبتلا است پس با وى همبستر نشده طلاقش داد. 10 – " ليلى" دختر حطيم اوسى كه ناگهانى بر او در آمد و دست خود را بر پشت شانه‏اش زد، پس گفت: من هذا، اكله الاسود،" اين كيست؟ شيرها او را بخورند." گفت: منم دختر حطيم و پدرم خوراك دهنده مرغان، و اكنون نزد تو آمده‏ام تا خود را بر تو عرضه دارم. گفت: تو را پذيرفتم. پس نزد زنانش آمد. پس گفتند: چه بد كارى كردى، تو زنى غيورى و رسول خدا بسيار هوو، راستى بيم داريم كه تو را بد آيد پس بر تو نفرين كند و هلاك شوى، از او بخواه تا عقد را بهم زند، پس نزد پيامبر آمد و خواستار فسخ عقد شد، پس عقد را بهم زد و آن زن داخل باغى از باغهاى مدينه شد و شيرها او را خوردند. [4] پیامبر با شماری از همسرانش هرگز همبستر نشد آن جمله بدین قرارند: " خوله" دختر هذيل بن هبيره ثعلبى كه پيش از رسيدن نزد او در راه درگذشت. " شراف" دختر دحية بن خليفه كلبى كه نزد آن حضرت فرستاده شد و پيش از ورود درگذشت. " سنا" دختر صلت بن حبيب بن حارثه سلمى كه پيش از رسيدن باو مرد. " ريحانه" دختر شمعون قريظى كه پيامبر اسلام را بر او عرضه داشت و از كيش يهودى دست برنداشت پس او را براند، سپس اسلام آورد و پيامبر همسرى را باو پيشنهاد كرد و پذيرفت و حجاب بر او زد. پس گفت: اى رسول خدا بلكه مرا بگذار تا كنيزت باشم، و پيوسته كنيزش بود تا وفات كرد.

پانویسویرایش

  1. عسکری، نقش عایشه در تاریخ اسلام، ج ۱-۳، صص ۵۵ و ۵۶

(۲) قرآن،سوره تحریم،آیات یکم تا پنجم

منابعویرایش

  • ابن ماجه جلد.۳:۲۰۸۶ برگ ۲۵۸
  • ابو داوود جلد.۲:۲۴۴۸ برگ ۶۷۵ جلد.۳:۵۰۲۷ برگ ۱۴۰۲.
  • صحیح مسلم جلد.۲:۲۶۴۲ برگ ۵۷۶ جلد.۲:۲۸۳۳ برگ ۶۲۵ جلد.۲:۳۴۹۷ برگ ۷۶۱
  • عسکری، سیدمرتضی، نقش عایشه در تاریخ اسلام، ج۱ - ۳، مترجمین: عطامحمد سردارنیا، محمدصادق نجمی، هاشم هریسی و محمدعلی جاودان، تهران: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر، چاپ نهم:۱۳۷۷
  • زوجات النبی صلی الله علیه وآله وسلم نوشته: امیر مهنا الخیامی.
  • هذا الحبیب یا محب نوشته: ابوبکر جابر الجزایری.
  • السیرة النبویه نوشته: ابوالحسن علی الحسینی الندوی.

[1] - امتاع الاسماع ج 6 ص 46

[2] - انساب الاشراف بلاذری ج 2 ص 561؛ عیون الاثر ج 2 ص 384

[3] - شرح الشفا ج 2 ص 386

[4] - الدر النظیم ، عاملی ، ص 189