حقوق مالکیت (اقتصاد)

حقوق مالکیت(به انگلیسی Property rights) برساخته‌هایی نظری در علم اقتصاد برای تعیین چگونگی مورد استفاده قرار گرفتن و مالکیت یک منبع در هستند. منابع می‌توانند در مالکیت افراد، انجمن‌ها یا دولت باشند. حقوق مالکیت را می‌توان از ویژگی‌ها یک کالای اقتصادی دانست. این ویژگی چهار مؤلفهٔ گسترده دارد و اغلب از آن به بسته‌ای از حقوق یاد می‌شود

  • حق استفاده از کالا
  • حق کسب درآمد از کالا
  • حق انتقال کالا به دیگران
  • حق اعمال حقوق مالکیت

در علم اقتصاد، مالکیت معمولاً به مالک بودن و کنترل بر یک منبع یا کالا اشاره دارد.

وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش