حلقه سیاره‌ای

در ستاره‌شناسی به قطعاتی از ماده که گرد برخی از سیارات از جمله کیوان و اورانوس می‌گردند حلقه گفته می‌شود.

منابعویرایش

آسیموف، ایزاک، دانشنامه جهان، شماره ۱۳، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۳خ، ص۳۲.