حلقه محاصره نوبوناگا

حلقه محاصره نوبوناگا (به ژاپنی: 信長包囲網 のぶながほういもう) به سه ائتلاف عمده بر ضد اودا نوبوناگا، در اواخر دوره سنگوکو و اوایل دوره آزوچی-مومویاما گفته می‌شود.

نقشهٔ ژاپن و مناطق حکمرانی دایمیوهای ژاپن در سال ۱۵۷۰ میلادی، در زمان نبرد آنه‌گاوا
قلمروی خاندان هوجو (توکیو کنونی)
  قلمروی خاندان آزای (استان شیگا کنونی)
  قلمروی خاندان توکوگاوا (از راست به چپ شامل دو ولایت توتومی و میکاوا قسمتی از استان آیچی و شیزوئوکاکنونی)
  قلمروی خاندان اودا (پایتخت آن دوران کیوتو را دربرگرفته‌است)


اولین محاصرهویرایش

 
مناطق قهوه‌ای رنگ مناطق محاصره‌کنندگان و مناطق قرمز رنگ متحدان نوبوناگا را در سال ۱۵۷۰ میلادی و در طی اولین محاصره نشان می‌دهد.

شرکت کنندگانویرایش

دومین محاصرهویرایش

 
مناطق قهوه‌ای رنگ مناطق محاصره‌کنندگان و مناطق قرمز رنگ متحدان نوبوناگا را در سال ۱۵۷۲ میلادی و در طی دومین محاصره نشان می‌دهد.

شرکت کنندگانویرایش

سومین محاصرهویرایش

 
مناطق قهوه‌ای رنگ مناطق محاصره‌کنندگان و مناطق قرمز رنگ متحدان نوبوناگا را در سال ۱۵۷۶ میلادی و در طی سومین محاصره نشان می‌دهد.

شرکت کنندگانویرایش

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش