خطای لوآ در پودمان:Hatnote در خط 170: attempt to index a nil value.

حمد به معنای «ستایش» کلمه ای که عمدتا برای ستایش خداوند در اسلام استفاده می شود و معمولا در ترکیب عربی «الحَمْد لله» به کار می رود. این تعبیر از فاتحه در ابتدای قرآن گرفته شده است. این کلمه در زبان های عربی، فارسی، ترکی، اردو، پنجابی و بنگالی به همین صورت استفاده می شود. دیوان شعر در جهان اسلام معمولا با حمد خدا آغاز شده و قوالی نیز دربرگیرده دست کم یک حمد است که در ابتدای اجرا می آید.

روح الله خمینی در تفسیر سوره فاتحه می گوید «الحَمدُ لله ‏‏یعنی تمام محامدی که در عالم و هر کمال و هر حمد و هر ستایشی که باشد، به او واقع می شود، برای اوست.»[۱]

منابعویرایش