حمل (ستاره)


آلفا بره
Aries constellation map.svg
اطلاعات رصدی
مبدا مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی برج حمل
بعد ۰۲h ۰۷m ۱۰.۴۰۷۱s
میل ‏ ۴۴.۷۲۳″ ۲۷′ ‎+۲۳°
قدر ظاهری (V)۱.۹۸ to ۲.۰۴
مشخصات
ردهK2IIICa-1
راهنمای رنگ U-B+1.12
راهنمای رنگ B-V+1.15
راهنمای رنگ V-R0.7
راهنمای رنگ R-I+0.62
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)−۱۴.۲ ± ۰.۹ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: ۱۹۰.۷۳ mas/yr
Dec.: −۱۴۵.۷۷ mas/yr
اختلاف منظر (π)۴۹.۴۸ mas
قدر مطلق (MV)۰.۴۸
جزئیات
جرم۲ M
شعاع۱۵ R
درخشندگی (بولومتریک)۹۰ L
دما۴,۵۹۰ K
درخشندگی (بولومتریک)۹۰ L
نام‌گذاری‌های دیگر
Hemal, Hamul, Hamal, Ras Hammel, El Nath, Arietis, α Ari, Alpha Arietis, Alpha Ari, 13 Arietis, 13 Ari, BD+22 306, FK5 74, GC 2538, GJ 84.3, GJ 9072, HD 12929, HIP 9884, HR 617, LTT 10711, NLTT 7032, PPM 91373, SAO 75151.
منابع
سیمباداطلاعات

حمل یا آلفا بره یک ستاره است که در صورت فلکی برج حمل قرار دارد.

منابعویرایش