حوزه انتخابیه بیست‌وهفتم نیویورک

حوزه انتخابیه بیست‌وهفتم نیویورک یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت نیویورک قرار دارد.

حوزه انتخابیه بیست و هفتمین نیویورک
نماینده کنونی Chris Collins (ج)
Cook PVI R+7

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "New York's 27th congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=New_York%27s_27th_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=563383284 (accessed July 12, 2013).