حوزه انتخابیه دوازدهم اوهایو

حوزه انتخابیه دوازدهم اوهایو یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت اوهایو قرار دارد.

حوزه انتخابیه دوازدهمین اوهایو
نماینده کنونی پاتریک تیبری (ج)
Cook PVI R+8

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Ohio's 12th congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ohio%27s_12th_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=549956331 (accessed July 12, 2013).