حوزه انتخابیه دوم مین

حوزه انتخابیه دوم مین یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت مین قرار دارد.

حوزه انتخابیه دومین مین
نماینده کنونی مایک میچود (د)
توزیع ۲۷٫۸۹% شهری، ۷۲٫۱۱% روستایی
جمعیت (۲۰۱۰ ) ۶۶۴٬۱۸۱
Cook PVI D+3

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "Maine's 2nd congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Maine%27s_2nd_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=548165699 (accessed July 12, 2013).