حوزه انتخابیه دوم یوتا

حوزه انتخابیه دوم یوتا یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت یوتا قرار دارد.

حوزه انتخابیه دومین یوتا
نماینده کنونی Chris Stewart (ج)
Cook PVI R+16

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Utah's 2nd congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Utah's_2nd_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=562107518 (accessed July 12, 2013).