حوزه انتخابیه سوم اوهایو

حوزه انتخابیه سوم اوهایو یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت اوهایو قرار دارد.

حوزه انتخابیه سومین اوهایو
نماینده کنونی جویس بیتی (د)
Cook PVI D+14

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Ohio's 3rd congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ohio%27s_3rd_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=545855970 (accessed July 12, 2013).