حوزه انتخابیه سوم نیویورک

حوزه انتخابیه سوم نیویورک یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت نیویورک قرار دارد.

حوزه انتخابیه سومین نیویورک
نماینده کنونی استیو اسرائیل (د)
Cook PVI EVEN

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "New York's 3rd congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=New_York%27s_3rd_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=561592894 (accessed July 12, 2013).