حوزه انتخابیه سوم ویسکانسین

حوزه انتخابیه سوم ویسکانسین یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت ویسکانسین قرار دارد.

حوزه انتخابیه سومین ویسکانسین
The district from 2003 to 2013
The district from 2003 to 2013
The district from 2003 to 2013
نماینده کنونی ران کیند (د)
مساحت ۱۳٬۵۶۵٫۵۰ mi²
توزیع ۴۳٫۱۵% شهری، ۵۶٫۸۵% روستایی
جمعیت (۲۰۰۰ ) ۶۷۰٬۴۶۲
درآمد سرانه ۴۰٬۰۰۶ دلار آمریکا
نژاد ۹۶٫۶% سفیدپوست، ۰٫۵% سیاه‌پوست، ۱٫۲% آسیایی، ۰٫۹% هیسپانیک، ۰٫۶% سرخ‌پوست، ۰٫۲% دیگر
شغل ۲۷٫۸% یقه آبی، ۵۳٫۶% یقه سفید، ۱۸٫۶% یقه خاکستری
Cook PVI D+6

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "Wisconsin's 3rd congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wisconsin's_3rd_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=535622240 (accessed July 12, 2013).