حوزه انتخابیه سیزدهم اوهایو

حوزه انتخابیه سیزدهم اوهایو یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت اوهایو قرار دارد.

حوزه انتخابیه سیزدهمین اوهایو
نماینده کنونی Tim Ryan (د)
Cook PVI D+12

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Ohio's 13th congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ohio%27s_13th_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=549861090 (accessed July 12, 2013).