حوزه انتخابیه نهم نیویورک

حوزه انتخابیه نهم نیویورک یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت نیویورک قرار دارد.

حوزه انتخابیه نهمین نیویورک
نماینده کنونی ایوت دی. کلریک (د)
Cook PVI D+31

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "New York's 9th congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=New_York%27s_9th_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=557335618 (accessed July 12, 2013).