حوزه انتخابیه هجدهم نیویورک

حوزه انتخابیه هجدهم نیویورک یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت نیویورک قرار دارد.

حوزه انتخابیه هجدهمین نیویورک
نماینده کنونی Sean Maloney (د)
Cook PVI R+2

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "New York's 18th congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=New_York%27s_18th_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=560976959 (accessed July 12, 2013).