حوزه انتخابیه هفتم ویسکانسین

حوزه انتخابیه هفتم ویسکانسین یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت ویسکانسین قرار دارد.

حوزه انتخابیه هفتمین ویسکانسین
The district from 2003 to 2013
The district from 2003 to 2013
The district from 2003 to 2013
نماینده کنونی شان دافی (ج)
مساحت ۱۸٬۷۸۶٫۵۳ mi²
توزیع ۴۲٫۰۴% شهری، ۵۷٫۹۶% روستایی
جمعیت (۲۰۰۰ ) ۶۷۰٬۴۶۲
درآمد سرانه ۳۹٬۰۲۶ دلار آمریکا
نژاد ۹۵٫۶% سفیدپوست، ۰٫۳% سیاه‌پوست، ۱٫۵% آسیایی آمریکایی، ۰٫۹% هیسپانیک، ۱٫۵% سرخ‌پوست، ۰٫۱% دیگر
شغل ۳۰٫۸% یقه آبی، ۵۲٫۳% یقه سفید، ۱۶٫۹% یقه خاکستری
Cook PVI EVEN

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Wisconsin's 7th congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wisconsin's_7th_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=552805526 (accessed July 12, 2013).