حوزه انتخابیه کلی داکوتای جنوبی

حوزه انتخابیه کلی داکوتای جنوبی یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت داکوتای جنوبی قرار دارد.

حوزه انتخابیه اصلی داکوتای جنوبی
نماینده کنونی کریستی نوئم (ج)
مساحت ۷۵٬۸۸۵ mi²
توزیع ۵۵٫۸% شهری، ۴۴٫۲% روستایی
جمعیت (۲۰۱۰ ) ۸۱۴٬۱۸۰
درآمد سرانه ۴۷٬۲۲۳ دلار آمریکا
نژاد ۸۴٫۷% سفیدپوست، ۱٫۲% سیاه‌پوست، ۱٫۰% آسیایی آمریکایی، ۲٫۷% هیسپانیک، ۸٫۵% سرخ‌پوست، ۲٫۰% دیگر
Cook PVI R+9

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "South Dakota's at-large congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=South_Dakota%27s_at-large_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=552034136 (accessed July 12, 2013).