حوزه انتخابیه کلی داکوتای شمالی

حوزه انتخابیه کلی داکوتای شمالی یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت داکوتای شمالی قرار دارد.

حوزه انتخابیه اصلی داکوتای شمالی
نماینده کنونی کوین کرامر (ج)
مساحت ۶۸٬۹۷۶ mi²
توزیع ۵۵٫۸% شهری، ۴۴٫۲% روستایی
جمعیت (۲۰۱۰ ) ۶۷۲٬۵۹۱
درآمد سرانه ۵۶٬۳۶۱ دلار آمریکا
نژاد ۸۸٫۹% سفیدپوست، ۱٫۱% سیاه‌پوست، ۱٫۱% آسیایی، ۲٫۰% هیسپانیک، ۵٫۳% سرخ‌پوست، ۱٫۶% دیگر
Cook PVI R+10

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "North Dakota's at-large congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=North_Dakota's_at-large_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=549360004 (accessed July 12, 2013).