حوزه انتخابیه اول یوتا

حوزه انتخابیه اول یوتا یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت یوتا قرار دارد.

حوزه انتخابیه یکمین یوتا
نماینده کنونی رب بیشاپ (ج)
Cook PVI R+25

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Utah's 1st congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Utah's_1st_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=531870998 (accessed July 12, 2013).