حوضه آبریز دریاچه‌های طشک–بختگان و مهارلو

حوضه آبریز دریاچه‌های طشک–بختگان و مهارلو با نام اختصاری مهارلو–بختگان یکی از حوضه‌های بستهٔ ایران است که در تقسیم‌بندی حوضه‌های آبریز ایران، حوضهٔ فرعی به شمار می‌رود و زیرمجموعهٔ حوضهٔ آبریز فلات مرکزی است. مساحت این حوضه، ۳۱٬۴۹۲ کیلومتر مربع است[۱] و شامل رودهایی است که به دریاچه طشک، دریاچه بختگان و دریاچه مهارلو منتهی می‌شوند.

موقعیت حوضه آبریز طشک–بختگان و مهارلو

جغرافیاویرایش

حوضه مهارلو–بختگان تقریباً به طور کامل در استان فارس قرار دارد و بخش ناچیزی از آن، در محدودهٔ استان‌های اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد است. شیب نسبی حوضه از شمال غرب به جنوب شرق است و رودها و مسیل‌های آن به دو چالهٔ اصلی منتهی می‌شوند. نخستین چاله، دریاچه‌های کم‌عمق بختگان و طشک در شرق حوضه هستند که به وسیلهٔ تنگه‌ای به هم مرتبط می‌شوند. مهم‌ترین منبع این دو دریاچه، رود کر است. چالهٔ دوم، دریاچهٔ مهارلو است که در جنوب حوضه و در نزدیکی شیراز قرار دارد و محل تخلیهٔ آب‌های سطحی و زیرزمینی زیرحوضهٔ خود است.[۲]

زیرحوضه‌هاویرایش

برپایهٔ دستور العمل تقسیم‌بندی حوضه‌های ایران، حوضهٔ آبریز طشک، بختگان و مهارلو به زیرحوضه‌های زیر تقسیم می‌شود:[۳]

کد نام اختصاری
زیرحوضه
مساحت
کیلومتر مربع
تعداد
زیرحوضه‌ها
۴۳۱ طشک–بختگان ۲۷٬۲۲۰ ۳
۴۳۲ دریاچه مهارلو ۴٬۲۷۲ ۴

منابعویرایش

  1. دستور العمل و ضوابط تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی در سطح کشور. شرکت مدیریت منابع ایران. دی ۱۳۸۳. ص. ۶. دریافت‌شده در ۱۰ مرداد ۱۳۹۶.
  2. افشین، یدالله (۱۳۷۳). رودهای ایران. ۲. وزارت نیرو - مهندسین مشاور جاماب. صص. ۵۰۵–۵۰۷.
  3. دستور العمل و ضوابط تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی در سطح کشور. شرکت مدیریت منابع ایران. دی ۱۳۸۳. ص. ۱۱۶–۱۱۸. دریافت‌شده در ۱۰ مرداد ۱۳۹۶.