حکاکی موسیقی

حکاکی موسیقی فن نقش‌کردن نُت‌های موسیقی با کیفیت مطلوب به منظور تکثیر ماشینی است. نام این فن برگرفته از فرایندی است که در گذشته صورت می‌پذیرفت و طی آن نت‌های موسیقی را بر صفحاتْ کنده‌کاری/حک می‌کردند.

نمونه‌ای از نت‌های پیانو که با جوهر حکاکی شده‌اند. دربارهٔ این پرونده Play

امروزه حکاکی موسیقی هم دستی و هم رایانه‌ای صورت می‌پذیرد.

مطالعهٔ بیشترویرایش

پیوند به بیرونویرایش