حکمت (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

حکمت به معنی دانایی و فرزانگی است و می‌تواند به موارد زیر نیز اشاره کند:

فلسفه ویرایش

اشخاص ویرایش