حکومت موقت انگلستان

حکومت موقت انگلستان (به انگلیسی: Interregnum) به دوره‌ای از تاریخ انگلستان اشاره دارد پس از اعدام چارلز یکم انگلستان در ۳۰ ژانویه سال ۱۶۴۹ و بازگشتن پسرش چارلز دوم انگلستان به قدرت طی بازگرداندی پادشاهی انگلیسی در ۲۹ می سال ۱۶۶۰. در دورهٔ حکومت موقت انگلستان تحت اشکال مختلفی از حکومت جمهوری اداره می‌شد.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش