حکومت نظامی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

حکومت نظامی یک اصطلاح سیاسی-نظامی و به معنی کنترل شهر توسط ارتش است؛ همچنین می‌تواند به هریک از موارد زیر اشاره داشته باشد: