حیدرسلطان چاپوق ترکمان

حیدرسلطان چاپوق ترکمان از امرای قزلباش طایفه ترکمان در دوره شاه تهماسب یکم و شاه اسماعیل دوم بود. وی در مقطعی حاکمرانی قم و ریاست ایل ترکمان را بر عهده داشت. وی در درگیری‌های جانشینی شاه طهماسب یکم که مابین حیدر میرزا و اسماعیل میرزا (شاه اسماعیل دوم) در سال ۱۵۷۶ روی داد، از هواداران سرسخت اسماعیل‌میرزا بود. [۱]

پانویس ویرایش

  1. والتر هینتس، شاه اسماعیل دوم صفوی ۵۸

منابع ویرایش

  • نصرالله فلسفی (۱۳۹۱)، «جلد اول»، زندگانی شاه عباس اوّل، به کوشش فرید مرادی.، تهران: انتشارات نگاه، شابک ۹۷۸۹۶۴۳۵۱۷۲۶۷
  • والتر هینتس (۱۳۷۱شاه اسماعیل دوم صفوی، ترجمهٔ کیکاوس جهانداری، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، شابک [[ویژه:منابع کتاب/9644453476 [۱]|۹۶۴۴۴۵۳۴۷۶ [http://www.bekhan.com/main/?page=۳۰&bi=۱۱۰۱۸۳۲]]] مقدار |شابک= را بررسی کنید: invalid character (کمک)