خدمات امنیت دولتی، به طور مختصر خاد، در دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان، در فاصله سپتامبر ۱۹۷۹ تا [آوریل ۱۹۹۲ میلادی بود. این اداره، با کودتای کمونیستی افغانستان در ماه ثور سال ۱۳۵۷ خورشیدی، تشکیل شد و ابتدا، اگسا (AGSA) و کام (KAM) نامیده می‌شد. اسدالله سروری، اسدالله امین، محمد نجیب‌الله و غلام‌فاروق یعقوبی، رؤسای خاد در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲ میلادی بودند. با فروپاشی دولت محمد نجیب‌الله در سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۱ خورشیدی)، خاد جای خود را به اداره‌ای به نام امنیت ملی داد که ابتدا به صورت وزارت در تشکیلات دولت افغانستان فعالیت می‌کرد و بعد از مدتی، به ریاست (اداره‌کل) تغییر یافت.

نشان امنیت ملی افغانستان (خاد)۱۹۸۷–۱۹۸۰
نشان امنیت ملی افغانستان (خاد)۱۹۹۲–۱۹۸۷

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "KHAD," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=KHAD&oldid=189931962 ۲- از وب سایت بی‌بی‌سی فارسی، "زنده گی نامه نجیب الله "، از آدرس <http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2009/12/091221_a-jadi-6th-profile-najibullah.shtml> دسترسی به تاریخ ۳ مارس ۲۰۱۷