خار تهیگاهی بالایی پیشین

خار تهیگاهی بالایی پیشین یا خار قدامی فوقانی ایلیاک یا آسیس (به انگلیسی: (Anterior superior iliac spine (ASIS) یک برآمدگی استخوانی از استخوان تهیگاهی (ایلیوم) و یک نقطه عطف مهم از کالبدشناسی سطح است. این نقطه اشاره به انتهای قدامی ستیغ تهیگاهی (ایلیاک کرست) استخوان لگن دارد. این ماده پیوستگی برای رباط کشاله ران (اینگوئینال) و ماهیچه خیاطه (سارتوریوس) را فراهم می‌کند. ماهیچه کشنده نیام پهن (تنسور فاسیا لاتا) به جنبه جانبی آسیس متصل می‌شود و همچنین در حدود ۵ سانتی‌متر دورتر از برجستگی تکمه‌ای استخوان تهیگاهی (توبرکل ایلیاک) است.[۱]

آسیس (ستون فقرات ایلیاک فوقانی قدامی)
غشاt مفصلی (ستون فقرات ایلیاک فوقانی قدامی در سمت راست بالای تصویر قابل مشاهده است)
ستون فقرات ایلیاک فوقانی قدامی از پایین راست برچسب دوم.
شناسه‌ها
TA98A02.5.01.111
TA21327
FMA49465

ساختار

ویرایش

آسیس به انتهای قدامی ستیغ تهیگاهی استخوان لگن اشاره دارد. یک نقطه عطف کلیدی است و به راحتی لمس می‌شود. این اتصال برای رباط کشاله‌ای، ماهیچه خیاطه و ماهیچه کشنده نیام پهن فراهم می‌کند.[۲]

ساختارهای متنوعی اطراف آسیس قرار دارند، از جمله:

اهمیت بالینی

ویرایش

آسیس سرنخی در شناسایی برخی دیگر از علائم بالینی از جمله نقطه مک‌برنی، خط نلاتون و طول واقعی پا ایجاد می‌کند (طول نابرابر پا را نگاه کنید).[۳]

همچنین این یک نقطه عطف مهم برای رویکردهای مختلف جراحی مانند درمان فتق است. شدت علائم آسیب به عصب ایلوهیپوگاستریک می‌تواند نشان دهد در بالا یا زیر آسیس آسیبی رخ داده‌است.

می‌توان این استخوان را از در نزدیکی ستیغ تهیگاهی برداشت (پیوند استخوان) و برای استفاده در سایر نقاط بدن استفاده کرد. از آنجا که عصب زیردنده‌ای نزدیک به آسیس واقع شده خطر آسیب وجود دارد.

نوار تهیگاهی‌درشت‌نئی (باند ایلیوتیبیال) ممکن است در جایی که از طریق ستون فقرات ایلیاک قدامی عبور کند در نشانگان نوار تهیگاهی‌درشت‌نئی تحریک شود.[۴]

منابع

ویرایش
  1. Molloy, Robert E. (2005-01-01), Benzon, Honorio T. ; Raja, Srinivasa N. ; Molloy, Robert E. ; Liu, Spencer S. (eds.), "Chapter 75 - Truncal Blocks: Intercostal, Paravertebral, Interpleural, Suprascapular, Ilioinguinal, and Iliohypogastric Nerve Blocks", Essentials of Pain Medicine and Regional Anesthesia (Second Edition), Philadelphia: Churchill Livingstone, pp. 636–644, doi:10.1016/b978-0-443-06651-1.50079-4, ISBN 978-0-443-06651-1, retrieved 2020-12-15.
  2. Garten, Hans (2013), "M. tensor fasciae latae", The Muscle Test Handbook, Elsevier, pp. 236–237, doi:10.1016/b978-0-7020-3739-9.00091-2, ISBN 978-0-7020-3739-9, retrieved 2020-12-15.
  3. "Anterior superior iliac spine". Wikipedia (به انگلیسی). 2021-05-15.
  4. Rea, Paul (2015-01-01), Rea, Paul (ed.), "Chapter 3 - Lower Limb Nerve Supply", Essential Clinically Applied Anatomy of the Peripheral Nervous System in the Limbs, Academic Press, pp. 101–177, doi:10.1016/b978-0-12-803062-2.00003-6, ISBN 978-0-12-803062-2, retrieved 2020-12-15.

جستارهای پیوسته

ویرایش

نگارخانه

ویرایش