خازن‌الدوله (همسر ناصرالدین شاه)

خازن‌الدوله از همسران متعه ناصرالدین شاه بود. او صاحب دو دختر شد: فخرالدوله (توران‌آغا) و فروغ‌الدوله (تومان‌آغا) که چهار تا پنج سال تفاوت سن داشتند. خازن‌الدوله زمانی که هنوز دخترانش به حد بلوغ نرسیده بودند، درگذشت. ناصرالدین شاه را از مرگ او اندوه بسیار دست داد و چون دخترها مورد توجهش بودند، سرپرستی آنان را به خجسته خانم تاج‌الدوله، نخستین همسر عقدشده‌اش پس از رسیدن به سلطنت، سپرد.[۱]

خازن الدوله
دورانقاجار
لقب(ها)خازن الدوله
همسرناصر الدین شاه قاجار
دودمانقاجار
فرزندانفخرالدوله
فروغ‌الدوله
دیناسلام

منابعویرایش

  1. معیری، دوستعلی. رجال عصر ناصری. تهران: نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۱.