خانات آوار

خانات آوار یک حکومت کوچک و مسلمان بود که مدتی طولانی کنترل مناطق غرب داغستان در قفقاز شمالی را از قرن سیزدهم تا نوزدهم میلادی در اختیار داشت.

خانات آوار

اوایل قرن سیزدهم میلادی–۱۸۶۴
پرچم خانات آوار
پرچم
وضعیتخانات
پایتختخونزاخ
زبان(های) رایجزبان آواری
دین(ها)
اسلام
حکومتخانات
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
اوایل قرن سیزدهم میلادی
• فروپاشی
۱۸۶۴
پیشین
پسین
سریر (آوارها)
امپراتوری روسیه

با سقوط دولت مسیحی سریرها در ابتدای قرن دوازدهم میلادی، آوارهای قفقاز تحت تاثیر موج اسلامی شدن قرار گرفتند. با هجوم مغولان به فرماندهی سبتای در سال ۱۲۲۲ میلادی منطقه، دچار درگیری و هرج و مرج نظامی شد. اگرچه آوارها متحد و حامی محمد خوارزمشاه در مبارزه و جنگ او با مغولان بودند سند تاریخی ای برای اثبات هجوم مغولان به سرزمین های آوارها در دست نیست.

منابعویرایش