خانات مرند

خانات مرند (انگلیسی: Marand Khanate‎) یکی از خانات آذربایجان ایران مستقر در شهر مرند بود. این خانات واقع در آذربایجان و بیش از ۸۰ سال به صورت نیمه مستقل از سرزمین ایران تبدیل شده بود.

خانات مرند

۱۷۴۷م-۱۱۶۰ه.ق–۱۸۲۸م-۱۲۴۴ه.ق
وضعیتخانات
پایتختمرند
زبان(های) رایجزبان فارسی (رسمی), زبان ترکی آذربایجانی (اکثریت)
دین(ها)
اسلام
حکومتخانات
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
۱۷۴۷م-۱۱۶۰ه.ق
• استقلال از افشاریان
۱۷۴۷
• فروپاشی
۱۸۲۸م-۱۲۴۴ه.ق
پیشین
پسین
افشاریه
قاجاریه

منابعویرایش