خان خانان

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از خانخانان)

کاربردهای عبارت خان خانان یا خانخانان

لقب دو تن از امرای سلسله گورکانی هند بوده است: