خاندان توکوگاوا یوشینوبو

خاندان توکوگاوا یوشینوبو (به ژاپنی: 徳川慶喜家, Tokugawa Yoshinobu-ke) در سال ۱۹۰۲ هنگامی که امپراتور میجی به توکوگاوا یوشینوبو، آخرین شوگون ژاپن اجازه داد تأسیس شد. این عنوان در سال ۱۹۴۷ رسماً منسوخ اعلام شد، اگرچه خانواده همچنان آن را تا زمان مرگ توکوگاوا یوشیتومو در سال ۲۰۱۷ حفظ کردند.

خاندان توکوگاوا یوشینوبو
徳川慶喜家
علامت خانوادگی (مون) خاندان
خاندان مادرخاندان توکوگاوا
القابشاهزاده
بنیانگذارتوکوگاوا یوشینوبو
سال بنیانگذاری۱۹۰۲
پایان حکومت۱۹۴۷ (عنوان منسوخ شد)

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش