خاندان سام

خاندان رستم یا خاندان سام[۱][۲] از مهمترین خاندان‌های ایرانی در شاهنامه فردوسی است. این خاندان مرزبان سیستان هستند و در بسیاری از جنگ‌های ایران حضور دارند.

تبارنامهویرایش

{{{کوه رنگ}}}{{{طورک}}}{{{شمع}}}{{{اترد GAR}}}
نریمان
سام
زال
رستم
فرامرز

منابعویرایش

  1. کهن‌نامۀ ادب پارسی، سال اول، شمارهی اول، صص 59 ـ 72، حماسه‌های رستم و خاندانش
  2. مهدی غروی. «قلمرو خاندان رستم (تحقیق دربارهٔ برخی از سرزمین‌های مرزی ایران و هند بر مبنای شاهنامه فردوسی)». دریافت‌شده در ۱۰ مارس ۲۰۱۶.