در این نام ژاپنی، «موری» نام خانوادگی است.

خاندان موری (به ژاپنی: 毛利氏 Mōri-shi) یکی از خاندان‌های دایمیوی ژاپنی و از تبار اوئه نو هیروموتو بود. مقر این خاندان در ولایت آکی بود.

خاندان موری
Ichimonjimitsuboshi.svg
(مون) نشان خانوادگی خاندان موری
استان بومیولایت آکی
خاندان مادرخاندان اوئه
القابگوناگون

پسران موری موتوناریویرایش

 موری موتوناریموری تاکاموتوموری تروموتوموری هیده‌ناری⇐(رهبران خاندان/ حاکمان قلمروی چوشو)
       │             ┘موری ناریتاکا⇐(قلمروی توکویاما)
       ┤کیکاوا موتوهاروکیکاوا موتوناگا
       │        ┤موری موتوجی⇐(خاندان آگاوا موری)
       │        ┘کیکاوا هیروایهکیکاوا هیروماساقلمروی ایواکونی
       │               ┘موری نارییوری⇐(خاندان اونوموری)
       ┤کوبایاکاوا تاکاکاگه⇐(فرزندخوانده:کوبایاکاوا هیده‌آکی)⇐(انقراض نسل)
       ┤موری موتوکیوموری هیده‌موتوموری میتسوهیرو⇐(قلمروی چوفو)
       │              ┘موری موتوتومو⇐(قلمروی کیوسوئه)
       ┤موری موتوآکیایزووا موتوتوموآمانو موتوماساخاندان میگیتاموریسوئه‌تسوگو موتویاسو⇐(خاندان آساموری)
       ┘کوبایاکاوا هیده‌کانهموری موتوشیگه⇐(خاندان یوشیکی موری)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش