خدمات اجتماعی

خدمات اجتماعی کار بدون مزدی است که توسط یک شخص یا گروهی از مردم به نفع و برای پیشرفت جامعه خود و بدون هیچ نوع غرامتی انجام می‌شود.[۱] خدمات اجتماعی می‌تواند از کار داوطلبانه متمایز باشد، زیرا همیشه به صورت داوطلبانه انجام نمی‌شود و ممکن است تحت شرایطی اجباری باشد. اگرچه ممکن است منافع شخصی نیز تحقق یابد، می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله الزامات شهروندی، تحریم عدالت کیفری، نیازمندی‌های یک مدرسه یا کلاس، و نیاز برای دریافت منافع خاصی انجام شود.

اوکراینی‌ها نظافت خیابان را به عنوان نوعی خدمت اجتماعی انجام می‌دهند.
داوطلبان پاک سازی زباله‌ها را انجام می‌دهند

منابعویرایش

  1. "Community Service". Merriam-Webster. Merriam-Webster, Incorporated. Retrieved 1 August 2020.