خدیجه سلطان، (درگذشته ۱۵۴۴ استانبول) دختر سلطان سلیم یکم از همسرش حفصه سلطان بود. وی خواهر سلیمان قانونی و عمه سلیم دوم بود.[۱]

خدیجه سلطان
همسراسکندر پاشا
مصطفی پاشا
خاندانخاندان عثمانی
پدرسلیم یکم
مادرحفصه سلطان
زادروزترابزون، امپراتوری عثمانی
مرگ۱۵۴۴
استانبول، امپراتوری عثمانی
خاک‌سپاریمسجد سلیم یکم، استانبول
دین و مذهباسلام

خدیجه سلطان در ترابزون متولد شد. وی در سال ۱۵۱۶ با داریاسالار اسکندر پاشا ازدواج کرد اما وی در سال ۱۵۲۵ اعدام شد. خدیجه از این ازدواج صاحب چهار پسر و یک دختر شد. خدیجه بعدا با داماد چوبان مصطفی پاشا ازدواج کرد و از این ازدواج صاحب یک دختر به نام عایشه سلطان شد که بعدا با سینان پاشا ازدواج کرد. خدیجه سلطان در سال ۱۵۴۴ فوت شد و در مقبره پدرش در مسجد سلطان سلیم دفن شد.[۲]

تا مدت‌ها گمان بر این بود که خدیجه سلطان در سال ۱۵۲۴ به فرمان برادرش با ابراهیم پاشا وزیر اعظم امپراتوری عثمانی ازدواج کرد اما نتیجه پژوهش‌های تاریخ‌نگاران در سال ۲۰۰۰ مشخص کرد که چنین ازدواجی بین این دو صورت نگرفته است.

منابعویرایش

  1. Uluçay, M. Çağatay. Padişahların Kadınları ve Kızları. — Ötüken, 2011. — С. 54
  2. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (2012). "Pargalı İbrahim". Belleten, 114.