مُهِمّات، مواد منفجره‌ای است که برای استفاده در جنگ‌افزار کاربرد دارد وهمچنین خَرج نام دیگری است برای ماده انفجاری در سلاح‌های گرم.

یک کارخانه مهمات در فرانسه در سال ۱۹۱۷
مقایسه انواع فشنگ

در دوران قاجار، بیشتر به انبار مهمات و اسلحه، «قورخانه» گفته می‌شد اما امروزه اغلب به محل ساخت، تعمیر و ذخیرهٔ مهمات و جنگ‌افزار، زرادخانه گفته می‌شود.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش